Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecieIntegracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeńSemikomunikacja w skandynawskim obszarze językowymKultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie...

Start