Codzienność, performatywność, demokracja

E-książki

Informacje

- Posthumanizm- Gender studies- Nienormatywność"Tom ten jest osadzony w nurcie interdyscyplinarnych badań przecinających pola socjologii, pedagogiki, antropologii kulturowej i filozofii. Osią spinającą przedstawione analizy są nie tylko kategorie sygnalizowane w tytule monografii, tj....

Start