Diagnostyka bakteriologiczna

Biologia i przyroda

Informacje

Jest to nowe, zaktualizowane wydanie jedynego na polskim rynku tak obszernego podręcznika praktycznej diagnostyki mikrobiologicznej. Książka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat identyfikacji bakterii.W obecnym drugim wydaniu:uaktualniono systematykę bakterii na podstawie klucza Bergey`s...

Start