Estymacja parametrów na poziomie małych obszarów stosowana w reprezentacyjnych badaniach rolniczych

Socjologia

Informacje

Autorka opracowała zagadnienie estymacji parametrów na poziomie małych obszarów oraz oceniła przydatność metod estymacji pośredniej zastosowanej w reprezentacyjnych badaniach rolnicznych. Jest to problematyka nowa, trudna, posiadająca walor dużej użyteczności praktycznej. Autorka...

Start