Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej

E-książki

Informacje

Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej jest zagadnieniem niezwykle istotnym. W dobie kryzysu gospodarczego oraz politycznego - deficytu legitymizacji władzy, wciąż spadającego zaufania do instytucji publicznych, a także niskiego poziomu zaangażowania obywateli - podejmowane są próby...

Start