Gniew i Chwała

E-książki

Informacje

I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnychze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu,gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.Izajasz 2:19 Napisałem książkę "Gniew i chwała", ponieważ ludzie zawsze uważali, że Księga Objawienia Jana jest zbyt trudna do zrozumienia lub...

Start