Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 5

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

#8222;Herbarz szlachty żmudzkiej#8221; to program badawczy nad dzieja-mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu XIV w., kiedy można wyodrębnić zbiorowość bojarów (szlachty...

Start