Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności

Nauki humanistyczne

Informacje

Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawnościKorelaty osobowościowe indywidualnego i społecznego modelu niepełnosprawnościCzynniki kształtujące indywidualny i społeczny model niepełnosprawności

Start