Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony

Prawo

Informacje

Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem prezentującym nową instytucję prawa karnego, jaką jest indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony. Wprowadza ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającą normy...

Start