Język polski Teksty ikoniczne w ćwiczeniach maturalnych Zdam maturę

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Wykorzystuj w swoich wypowiedziach zarówno wiedzę zdobytą w szkole, jak i własne doświadczenia kulturowe!Książka zawiera 42 zadania przygotowujące do matury ustnej, wykorzystujące teksty ikoniczne (obrazy, rzeźby, plakaty).Wybrane dzieła plastyczne pochodzą z różnych epok kulturowych...

Start