Język włoski łatwo i przyjemnie z płytą CD

Do nauki języków

Informacje

Punktem wyjścia do wprowadzenia nowych zagadnień językowych jest dialog, na jego podstawie rozwijane są umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanegoDialogi są osadzone w autentycznych sytuacjach życia codziennego i uwzględniają leksykę charakteryzującą język...

Start