Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo

Informacje

Ponad 600-stronicowy zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, kodeksu http://www.funkychic.pl/pierscionki-young-funky postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym...

Start