Krytyka prawa Niezależne studia nad prawem Tom 5

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej. Celem Krytyki Prawa jest diagnoza i ocena dokonywanych zmian prawa w Polsce, Unii Europejskiej i...

Start