Menschen A2/1 Arbeitsbuch + CD

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Menschen to kurs o podejściu komunikacyjno-zadaniowym, korzysta z osiągnięć neurodydaktyki, zawiera ćwiczenia i aktywności dla słuchowców, wzrokowców, oraz kinestetyków.

Start