Miłość jest łagodna

Psychologia

Informacje

Miłość polega na owej łagodności, której uczył nas Jezus (#8230;). Naśladowanie Jezusa nie oznacza uczestnictwa w pochodzie triumfalnym! Oznacza udział http://dentamed.lublin.pl/our-services/medycyna-estetyczna/ w Jego miłości miłosiernej, włączenie się w Jego wielkie dzieło miłosierdzia dla każdego człowieka i dla wszystkich ludzi. ...

Start