O mocy Boga t.1

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Prywatny dom opieki nad osobami starszymi w Łodzi

Kwestie dyskutowane Omocy Boga św. Tomasza z Akwinu należą do najbardziej znaczących tekstów Prywatny dom opieki nad osobami starszymi w Łodzi średniowiecznych. Są zapisem dysput, które odpowiadają we współczesnym systemie nauczania seminariom uniwersyteckim.

Cena: 32,98
Dostępność: dostępny od ręki