Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły

Pedagogika

Informacje

Przedmiotem badań prezentowanych w książce jest szeroko rozumiane dziedzictwo edukacyjne okresu PRL-u.[...] Rezultatem intelektualnej i emocjonalnej konfrontacji https://artisvisio.pl/beton-architekotniczny-grc/ z przeszłością, z jej wybranymi składnikami, dobieranymi w drodze selekcji i reinterpretacji, jest tradycja będąca tylko...

Start