Położnictwo Tom 3

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym http://tcsogrodzenia.com/pl/oferta/ogrodzenia_tymczasowe/ i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje...

Start