Prawne podstawy resocjalizacji

E-książki

Informacje

Skrypt ,,Prawne podstawy resocjalizacji" obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem, w tym m.in.:pojęcia burgery łódź centrum dowóz ,,resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, teorii kary, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, postępowania wobec nieletnich. Każdy...

Start