Przemiana

E-książki

Informacje

Kluczowym pojęciem dla duchowości analizowanej w perspektywie psychologicznej jest proces przemiany determinowany zarówno aspektami biograficznymi, jak http://eastwestworkers.pl/ i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Istotą duchowej przemiany, kreatywnego rozwoju, jest wgląd we własne procesy wewnętrzne. Szczegółowym...

Start