Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013

E-książki

Informacje

Monografia posiada charakter empiryczno-teoretyczny i podejmuje próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach od feudalizmu po współczesność, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach ewolucji tego obszaru - maksymalnym rozwoju i...

Start