Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno gospodarczych

Ekonomia i finanse

Informacje

Autor podjął udaną próbę przedstawienia problematyki współczesnego regionu ekonomicznego w czterech głównych aspektach, tj. roli, znaczenia, zawieszki srebrne funkcjonowania i rozwoju, odnosząc je do zupełnie nowego otoczenia charakteryzującego się wysoką turbulentnością, niepewnością i...

Start