Świat lektur. Wybór kart pracy dla klasy 1

Opracowania

Informacje

Prezentowane karty przeznaczone są dla uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz nauczycieli nauczania zintegrowanego.Zawierają materiały ćwiczeniowe do pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela podczas opracowywania lektur przewidzianych programem realizacji w klasie I. Różnorodność...

Start