Wybrane zagadnienia z prawa

Ekonomia i finanse

Informacje

Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w wrotki sklep charakterze radcy prawnego.Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnoprawnych, jakie zachodzą pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad...

Start