Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają...

Cena: 43,50
Dostępność: dostępny od ręki