Obraz życia młodzieży szkolnej na Lubelszczyźnie od średniowiecza do początków XX wieku

Pedagogika

Informacje

Praca stanowi studium rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę nad uczniami zamiejscowymi od XV do początku XX w. na Lubelszczyźnie. Przedstawia organizację sieci szkolnej i miejsc zamieszkania, form pomocy materialnej, warunki, w jakich żyli i mieszkali uczniowie...

Cena: 25,20
Dostępność: dostępny od ręki