Rachunkowość Przedsiębiorstw część II PADUREK

Podręczniki

Informacje

duplo samoloty

W podręczniku: \'Rachunkowośc przedsiębiorstw. Część II\' omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody duplo samoloty obliczania zużycia, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg...

Cena: 20,30
Dostępność: dostępny do tygodnia