Słownictwo pism S. Żeromskiego t.6 Walka, wojna, wojskowość

Literatura faktu, reportaż

Informacje

W prozie Żeromskiego wyodrębniono cztery epoki: staropolską, napoleońską, zaborową oraz przedednia I wojny światowej i początków niepodległości. W każdej z nich omówiono tylko wybrane utwory, wybitne i charakterystyczne, by ograniczyć powtórzenia podejmowanych zagadnień.

Cena: 21,25
Dostępność: dostępny do tygodnia