Słownik francusko-polski, polsko-francuski. Liczne idiomy i zwroty. Hasła wyróżnione kolorem. Gwarancja sukcesu w egzaminach. Oxford

Podręczniki

Informacje

Ponad 35 000 haseł, liczne zwroty i idiomy, wymowa wyrazów francuskich. Ponadto tabele czasowników pomocne w nauce gramatyki. Wiele przykładów użycia haseł, bogate słownictwo.,\"\"

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny do tygodnia