Współczesne problemy zarządzania i marketingu

Ekonomia i finanse

Informacje

tolperis vp forum

Zarządzanie i marketing to obszary wiedzy cechujące się niezwykłą witalnością i dynamiką rozwojową. Mnogość powstających w ich ramach konceptów, tolperis vp forum zastosowań, dobrych praktyk jest ogromna. Praca ma za zadanie pokazać owe ważniejsze obszary współczesnego zarządzania i marketingu i...

Cena: 45,00
Dostępność: dostępny od ręki