Wybrane zagadnienia z prawa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

ombry

Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w ombry charakterze radcy prawnego.Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnoprawnych, jakie zachodzą pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad...

Cena: 14,20
Dostępność: dostępny do tygodnia